Hållbar utveckling

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer och de ska lära sig att samspela och bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv.

Genom att laga, återanvända och vårda vårt material uppmuntrar vi barn, pedagoger och föräldrarna om vikten av hållbar utveckling.

På Pilen finns det en stor gård med stora möjligheter till fysisk aktivitet, från köket serveras det hemlagad mat varje dag. Vi strävar efter att använda råvaror som är utvalda efter säsong, ekologiska och/eller närproducerade. Tillsammans med barnen odlar vi även vissa råvaror för att tydliggöra matens kretslopp. Från jord till bord.