Verksamheten

Verksamheten

På Pilen finns det 5 pedagoger, en kokerska och sammanlagt går det cirka 20 barn i åldrarna 1 till 6 år på förskolan.

Avdelning Fröet
Avdelningen Fröet är en avdelning för de yngre barnen i åldrarna 1 till 2 år. Här ger vi barnen tid att utveckla sin självständighet och möter barnen där de befinner sig i sin utveckling. På avdelningen Fröet arbetar vi mycket med språkutveckling, med hjälp av exempelvis babblarna och tecken som stöd samtidigt som vi lägger barnens grund för normer och värden. Pedagogerna arbetar nära barnen och är närvarande och kommunicerar med barnen i deras höjd vilket ofta innebär att man är på golvet som vuxen tillsammans med barnen.

Pedagogerna sätter även ord på barnens upplevelser som till exempel prepositioner som stor, liten, bredvid och framför samtidigt som vi exempelvis placerar Babblaren Bibbi framför ett föremål och ger barnen tid att fundera och reflektera. På så sätt får vi in även matematik vilket är ett av de mål och riktlinjer som förskolan arbetar med och som barnen introduceras för under sin första tid i förskolan.


Avdelning Plantan
På avdelningen Plantan är barnen i åldrarna 3 till 6 år. Avdelningen består av två mindre grupper , varav en skolförberedande grupp för de äldsta barnen. I dagsläget arbetar vi mycket med språk och utgår till stor del från ett välkänt och beprövat material som heter Före Bornholmsmodellen. Varje dag samlas vi och arbetar med olika uppgifter och aktiviteter där barnen utmanas och utbildas utifrån var gruppen befinner sig.

Under hösten kommer hela förskolan att arbeta med temat Hållbar utveckling vilket kommer genomsyra verksamhetens pedagogik.

Här på Pilen använder vi oss mycket av återvinningsmaterial och vill att barnen ska få möjlighet att uppleva, utforska och upptäcka med alla sina sinnen. Vilket ingår bland annat i hållbarutveckling som är en del av den läroplan som förskolan arbetar med. Vår inne- och utemiljön är även anpassad för att väcka nyfikenhet och uppmuntra till nya upplevelser. Lärmiljön är utformad för att barnen själva ska kunna starta upp en aktivitet och känna kreativitet och tillit till sin egen förmåga.