Kooperativet

Kooperativet

Att ha barn på ett föräldrakooperativ innebär att få vara delaktig i ditt barns tid på förskolan. Att ingå i ett kooperativ innebär ett givande och tagande, men bjuder också på gemenskap och en nära kontakt med såväl pedagoger som vårdnadshavare. Pilen är politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Där föreningen har arbetsgivaransvar för personlen under ledning av rektorn på Pilen och rektorn har ansvar med pedagogerna för den pedagogiska verksamheten. Som vårdnadshavare i ett kooperativ förväntas du göra föräldrapass, delta i städdagar och någon gång under din tid på Pilen ingå i styrelsen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för vår organisation att blomma på sitt vackraste vis.

Styrelsearbete

Pilens styrelse har ett ansvar för hela föreningen och består av en ordförande, kassör, intern kommunikatör, dokumentansvarig och en personalansvarig. En ledamot sitter på sin post i två år.

Föräldrainsats

På Pilen arbetar föräldrarna ett visst antal timmar i barngruppen och den totala föräldrainsatsen beräknas uppgå i ungefär en halvtidstjänst. Den individuella insatsen hamnar i snitt på mellan 15-20 timmar per familj och termin men kan variera något beroende på
hur många familjer som är medlemmar i föreningen samt hur många som är föräldralediga eller arbetslösa. Tiden föräldrarna spenderar i barngruppen gör att barnen får en chans att lära känna varandras föräldrar och bidrar till att skapa en fantastisk gemenskap både bland vuxna och barn.

En gång per termin ansvarar även föräldrarna för att storstäda Pilen.

Utöver styrelsen så finns ett antal arbetsgrupper som ansvarar för olika områden på förskolan. Bland annat finns en utemiljögrupp, innemiljögrupp och IT-grupp. Vilken man vill ingå i beror på ens egna intressen och möjligheter.

Nya vänner

Med jämna mellanrum anordnas fester på Pilen, då vuxna och barn är välkomna. Festerna brukar vara uppskattade av alla åldrar och bidrar till att skapa en fin gemenskap då familjerna får en chans att lära känna varandra bättre.