Välkommen

till föräldrakooperativet Pilen!

Förskolan Pilen ligger i natursköna Slaka, snett bakom Slaka skola. Vi har en fantastisk utemiljö med en stor, härlig gård som uppmuntrar barnens lek och kreativitet. Dessutom har vi gångavstånd till ett vackert skogsområde. Natur och skapande är viktiga inslag i verksamheten, men även barnens fria lek. En stor del av verksamheten är förlagd utomhus.

Personalen på Pilen är erfaren och engagerad. De värnar om att barnen ska bli sedda och känna sig trygga i förskolan. På Pilen finns även en kokerska så att barnen varje dag får god och vällagad mat.

Pilen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna har en aktiv del i förskoleverksamheten. Föräldrarna får på så sätt insyn i verksamheten och lär känna personalen, de andra barnen och deras föräldrar.

Om Pilen

Föräldrakooperativet Pilen startades 1993 av föräldrar i Slaka som ville ha bra barnomsorg för sina barn. Förskolan byggdes på gamla Slakabadets tomt där det fanns gott om utrymme.

På vår stora fina gård finns såväl trädgårdsland, gungor, sandlåda, lekstuga, rutschkana, en lekbåt, taxi- och ambulansbilar och utegrill.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativet Pilen är en ekonomisk förening vilket innebär att föreningen ägs och drivs av medlemmarna. Personalen är anställd av föreningen. Föreningsmedlemmar är de familjer med barn som antagits till föräldrakooperativet.

Föreningen drivs av en styrelse och har regelbundna föreningsmöten samt årsmöte en gång per år. Ett medlemskap i Föräldrakooperativet Pilen innebär att man följer föreningens stadgar, sköter sin arbetsinsats samt betalar fastställda avgifter.

Som medlem i ett föräldrakooperativ har du som förälder god insyn och påverkansmöjligheter vad gäller verksamheten, samtidigt som det också fordrar ett personligt engagemang och viss ideell insats i form av arbete samt särskilda uppdrag inom föreningen.

Personal

Personalen på Pilen är erfaren och engagerad. De värnar om att barnen ska bli sedda och känna sig trygga i förskolan.

Personalgruppen består av en bra blandning av yngre och äldre personer.

Styrelse

Pilens styrelse består av medlemsföräldrar. Posterna växlas normalt vartannat år. Styrelsen består av följande roller; Ordförande, Kassör, Intern kommunikatör, Dokumentansvarig och Personalansvarig.

Utöver styrelsen finns ett antal arbetsgrupper, som exempelvis Utemiljögruppen, Innemiljögruppen och Datoransvargruppen.

Arbetsinsats

På föräldrakooperativet Pilen arbetar föräldrarna i barngruppen utöver personalgruppen. Föräldrarna ansvarar även för storstädningen en gång per termin och en del annat som behövs i verksamheten.

Den totala föräldrainsatsen i barngrupp motsvarar ca en halvtidstjänst.

Hur stor arbetsinsatsen blir för den enskilda familjen varierar beroende på hur många familjer som är medlemmar i föreningen samt hur många som är föräldralediga eller arbetslösa.

Arbetsinsatsen i barngrupp hamnar i snitt på mellan 15-20 timmar per familj och termin.

Föräldrarna ska under tiden de har barn på Pilen vara aktiva i föreningens arbete.

Avgifter

Elevavgift per barn

Fr o m 2014 tillämpas kommunens maxtaxa.
Juli månad är avgiftsfri.

Avgifter per familj

Vid inträde i föreningen erläggs en insats på 100kr.
Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen.
Ingen kö- eller medlemsavgift.